Oyster halfshells on a plateOyster halfshells on ice

SafeOysters.org - Khách Hàng

Vi khuẩn Vibrio vulnificus

Nhiễm Trùng vì Ăn Đồ Biển Sống
hoặc vì Những Vết Thưong Liên quan – Nưóc Biển

Giới Thiệu Mua Sự Cất Giữ Caùch Naáu Caùch AÊn Sò Biển Sống PHP

Sò Biển Đã Qua Kỹ Thuật Diệt Khuẩn (Sò Biển Sống PHP)

Sò biển đã qua kỹ thuật diệt khuẩn là sò biển như thế nào?

Có thể gọi tên nó là sò biển sống PHP. Đó là loại sò biển sau khi được bắt lên, người ta dùng những kỹ thuật diệt khuẩn thông thường để làm giảm vi khuẩn Vibrio trong chúng đến mức độ không còn nữa.

Những lợi ích của sò biển sống PHP là gì?

Thêm vào việc làm giảm vi khuẩn Vibrio và các vi khuẩn khác đến mức độ không còn nữa, kỹ thuật diệt khuẩn còn diệt được các loại vi khuẩn làm hư thối sò biển; nhờ thế có thể giúp kéo dài thời hạn sử dụng và duy trì độ tươi, chất lượng của sò biển. Lại nữa, sò biển sống PHP là những con sò đã lấy vỏ hay những con sò mà cơ bắp chuyển động (giữ cho vỏ sò đóng kín) của chúng đã bị yếu đi, làm cho chúng dễ bóc vỏ hơn nhiều và dễ làm mà ăn.

Cất giữ sò biển như thế nào?

Ba kỹ thuật hiện đang được dùng là:

  • Đặt vào đông lạnh tức thì có nghĩa là cho sò biển nửa vỏ vào đông lạnh thật nhanh, đặt chúng trên những cái khay, rồi tráng thêm một tí nước đá mỏng để dán kín giữ lại nước nguyên chất trong con sò trước khi trữ chúng vào đông đá.
  • Phương pháp diệt trùng nóng-lạnh của Pasteur là một kỷ thuật tinh xảo, lấy sò biển sống đặt trong nước ấm một lúc rồi tức thì nhúng sâu vào nước lạnh để giữ lại không cho sò biển bị chín đi. Những con sò biển này thường được đóng gói cho thị trường bán loại sò còn nửa vỏ,hoặc gởi đến một khâu sản xuất tiếp theo như sản xuất loại sò bóc vỏ.
  • Áp suất thủy tinh cao cũng là một phương pháp tinh xảo nhằm tạo sức ép mạnh vào sò biển (35,000 đến 40,000 pounds trên 1 inch vuông) từ 3 đến 5 phút để diệt vi khuẩn làm hư thối và loại trừ các vi sinh vật gồm vi khuẩn Vibrio cho đến mức không còn nữa.
Làm thế nào để nhận ra sò biển sống PHP?

Các nhà hàng bán sò biển sống PHP có thể lưu ý khách hàng là sò biển của họ bán đã qua kỹ thuật diệt khuẩn, hoặc với một cách khác, đã được diệt khuẩn Vibrio cho đến không còn nữa. Nếu có thắc mắc, quý vị nên hỏi nhà hàng.

Những khách hàng có tình trạng sức khỏe kém có an toán khi ăn sò biển PHP sống không?

Mặc dầu sò biển sống PHP đã qua kỹ thuật diệt khuẩn để làm giảm vi khuẩn Vibrio và các vi sinh vật khác đến không còn nữa, chúng vẫn là sò biển sống. Vì vậy, những khách hàng có tình trạng sức khỏe nguy hiểm (những người có bệnh gan, ung thư, tiểu đường, hoa liễu, hoặc các bệnh khác đã làm yếu các hệ thống miễn nhiễm trong cơ thể) chỉ nên ăn sò biển đã nấu chín thất kỹ.

Kỹ nghệ sò biển vùng Vịnh làm gì nữa để cung cấp loại sò biển sống an toàn và có chất lượng tốt hơn?

Kỹ nghệ sò biển vùng Vịnh luôn nâng cao việc thẩm định và ứng dụng các phương pháp sử dụng bằng kỹ thuật tân kỳ để làm tăng thêm chất lượng, sự an toàn, và kéo dài hơn thời hạn sử dụng của sò biển. Những kỹ thuật biến chế khác cũng đã và đang được xem sét và sử dụng cho sò biển bao gồm: cách chiếu bức xạ, cách dùng từ trường cao độ, và các tiên lợi khác (như xông khói, nướng than, hấp hơi, làm mắm chua, marinated, hoặc những phần ăn tiên nghi đã nấu sẵn).

SafeOysters.org is a gateway to Vibrio vulnificus information
for health care providers, food educators, consumers, fishermen 
and commercial processors.

Updated: 3/13/2009 - Send comments or questions to:web editor.